Lakewood Icon Celebrates Special Birthday – The Suburban Times