LASA Statement on Prairie Oaks Shooting – The Suburban Times