Oregon Koto-Kai – Strings Across Time & Space – The Suburban Times