Anna Norris awarded Prestigious PLU Scholarship – The Suburban Times