See Oregon Koto-Kai Perform Sept. 4 at Lakewold Gardens – The Suburban Times